Kada Ortakis, o kada Dūmų šalinimo kanalas?

Kada Ortakis, o kada Dūmų šalinimo kanalas?
 • 1425

Oro tiekimo ir dūmų šalinimo kanalai yra vieni iš galimų gaisro plitimo kelių. Nepatikimai įrengti atsparūs ugniai oro tiekimo (ortakiai) ir dūmų šalinimo kanalai, tampa puikiu gaisro plitimo į kitas patalpas keliu, uždūminantys evakuacijos kelius ir apsunkinantys gaisro gesinimo darbus ugniagesiams.Kodėl vis dar vyksta diskusijos apie ortakius ir kanalus?

Atsparūs ugniai oro tiekimo ir dūmų šalinimo kanalai privalo atitikti Lietuvos Respublikos aplinkos ministro patvirtinto Reglamentuojamų statybos produktų sąrašo reikalavimus – t.y. turi būti išbandyti, suklasifikuoti pagal sąraše nurodytus Europos standartus ir turėti atitikti patvirtinantį dokumentą (atitikties sertifikatą):

 • Ugniai atsparūs oro tiekimo kanalai (ortakiai) išbandomi pagal standarto LST EN 1366-1 reikalavimus,
 • Ugniai atsparūs oro tiekimo kanalai (toliau tekste: ugniai atsparūs ortakiai) klasifikuojami pagal standarto LST EN 13501-3 reikalavimus,
 • Dūmų šalinimo kanalai išbandomi pagal standarto LST EN 1366-8 ir/arba LST EN 1366-9 reikalavimus,
 • Dūmų šalinimo kanalai klasifikuojami pagal standarto LST EN 13501-4, atitinka LST EN 12101-7 reikalavimus ir ženklinami CE.

Ugniai atsparūs ortakiai ir dūmų šalinimo kanalai įrengiami pagal konkretaus gamintojo išduotus reikalavimus ir montavimo instrukcijas.Taigi, tam kad teisingai parinktume kanalų apsauginę sistemą, privalome atskirti sąvokas:

 • Ortakis – inžinerinė komunikacija orui tiekti. Ugniai atspariu ortakiu oras tiekiamas įvairioms pastato patalpoms. Taip pat tai gali būti viršslėgio ortakis.
 • Dūmų šalinimo kanalas – inžinerinė komunikacija skirta dūmams, dujoms šalinti iš patalpos, pastato.

Kaip taisyklingai parinkti kanalų apsauginę sistemą?

 • Išsiaiškiname ortakio arba kanalo formą: apvalus ar stačiakampis;
 • Nustatome skardos storį, išsiaiškiname ar svarbi sandarumo klasė (pagal atitikties dokumentų reikalavimus);
 • Išsiaiškiname atsparumą ugniai (klasifikatorius EI). Nustatome ugnies padėtį ortakio atžvilgiu (gaisras viduje ir išorėje),
 • Nustatome ar reikalingas visiškas ortakio sandarumas dūmams (klasifikatorius S).
 • Klaidingas apsauginės sistemos (mineralinė vata ar kalcio silikatas) parinkimas gali įtakoti, kad pvz. vietoje dūmų šalinimo kanalo (kur galimi dideli neigiami slėgiai) panaudotas ugniai atsparus ortakis bus ypač greitai mechaniškai pažeistas ir praras sandarumą, ko pasekoje bus sutrikdyta evakuacija ir taip lengviau plis gaisras;
 • Neteisingai parinkta apsauginė sistema ar jos storis, per mažas ortakio skardos storis nulems tai, kad ortakio ugniai atsparumas EI bus mažesnis nei suprojektuota.
 • Abiem atvejais ortakis neatliks savo funkcijos su visomis galimomis neigiamomis pasekmėmis: nukentės žmonės.
 • Tiek ugniai atsparius ortakius, tiek dūmų šalinimo kanalus galima, nenaudojant skardos, formuoti iš kalcio silikato plokščių. Tai normali praktika tiek Lietuvoje, tiek užsienyje.

UGNIAI ATSPARŪS (PRIEŠGAISRINIAI) ORTAKIAI

Ugniai atsparūs ortakiai bandomi pagal standartą EN 1366-1, klasifikuojami pagal standartus LST EN 13501-3, o išplėstinį taikymą numato papildoma klasifikacija pagal standarto LST EN 15882-1 reikalavimus. Ir stačiakampiai, ir apvalūs Ugniai atsparūs ortakiai bandomi ir klasifikuojami pagal keturis scenarijus:

 • Vertikaliai sumontuoto ortakio gaisrinis bandymas
 • Horizontaliai sumontuoto ortakio gaisrinis bandymas
 • Bandymas kai ugnis ortakio viduje
 • Bandymas kai ugnis ortakio išorėje

Pagal standarto LST EN 1366-1 nuostatas, priklausomai nuo ortakio tipo ir ugnies padėties, bandomi standartizuotų matmenų ortakiai. Bandymų rezultatai galioja ortakiams, kurių matmenys neviršija išbandytų dydžių (didesnių matmenų ortakiai turi būti bandomi papildomai).

Ugniai atsparūs ortakiai skirti atvejams, kai teigiamas ar neigiamas slėgis sistemoje yra iki 300Pa. Reikalingi apsauginės sistemos storiai priklauso nuo bandymų scenarijaus, bet ne nuo ortakio matmenų.

Gaisrinės saugos projektavimo taisyklėse ortakių ugniai atsparumo reikalavimai pateikiami minutėmis, pvz. EI30 (trisdešimt minučių bus užtikrina ortakio vientisumas ir izoliacija aukštoms temperatūroms gaisro metu). Pilną klasifikaciją sudaro simboliai: ortakio orientacija, ugnies padėtis ortakio atžvilgiu.

Pavyzdžiui, ugniai atsparaus ortakio klasifikacija EI30 (ho ve o->i) žymi:

 • EI30 – ortakio ugniai atsparumo laikas minutėmis (30min.), išlaikant vientisumo ir izoliacijos kriterijus;
 • ho arba ve – klasifikacija galioja horizontaliai ir vertikaliai sumontuotam ortakiui. Gali būti nurodyta tik viena iš padėčių.
 • o->i – nurodo ugnies padėtį ortakio atžvilgiu (outside -> inside). Šis žymėjimas parodo, kad ortakis išbandytas kai ugnis yra ortakio išorėje;
 • i ->o – nurodo ugnies padėtį ortakio atžvilgiu (inside ->outside) Šis žymėjimas parodo, kad ortakis išbandytas kai ugnis ortakio viduje;
 • o<->i – nurodo ugnies padėtį ortakio atžvilgiu (outside <-> inside). Šis žymėjimas parodo, kad ortakis skirtas naudoti esant bet kuriai ugnies padėčiai ortakio atžvilgiu.

Ugniai atsparūs ortakiai ir dūmų šalinimo kanalai gali būti papildomai žymimi klasifikaciniu simboliu „S“ (sandarumas dūmams), pvz. priešgaisrinis ortakis EI30 (ho o->i) S. Atliekant bandymus, sandarumas dūmams yra vienas iš parametrų vertinant ortakio vientisumą, jis turi neviršyti atitinkamo dūmų nuotėkio dydžio. Jeigu priešgaisrinio ortakio dūmų nuotėkis yra ≤10m3/m2h, ortakis klasifikuojamas kaip sandarus dūmams ir žymimas raidele „S“.

Dūmų šalinimo kanalai taip pat gali būti klasifikuojami kaip sandarūs dūmams. Jeigu kanalo dūmų nuotėkis yra ≤5m3/m2h, jis klasifikuojamas kaip sandarus dūmams ir žymimas raidele „S“.

DŪMŲ ŠALINIMO KANALAI

Dūmų šalinimo kanalai yra sudėtinė dūmų ir šilumos kontrolės sistemų dalis. Pagrindinė jų darbo paskirtis – užtikrinti dūmų ir karštų dujų ištraukimą iš degančios patalpos ir/arba dūmų šalinimą po gaisro. Dūmų šalinimo kanalai taip pat gali būti naudojami viršslėgiui sudaryti neuždūmijamuose patalpose ir kaip kombinuota sistema skirta dūmui šalinimui ir patalpų vėdinimui.

Dūmų šalinimo kanalai skirstomi:

Vienos priešgaisrinės patalpos (žymima “single”) dūmų šalinimo kanalai. Kai dūmai ir karštos dujos iš degančios patalpos transportuojami tiesiai į į šachtą arba į pastato išorę (per šachtą), ir kanalai neina per kitas patalpas, atskirtas prišgaisrinėmis užtvaromis. Gaisrinis bandymas atliekant ne pilnai išvystant gaisro temperatūrą, imituojant “flash over” efektą, kai temperatūra neviršija 700 0C temperatūros. Beje pagal šį standartą išbandomi tik horizontalūs kanalai;

Priešgaisrinė patalpa (compartment) – ugniai atspariomis sienomis ir perdangomis atskirta ervė, patalpa pastate.

Kelių priešgaisrinių patalpų (žymima “multi”) dūmų šalinimo kanalai. Kai dūmų ir šilumos šalinimo kanalai, ištraukia dūmus ir karštas dujas į pastato išorę ir tuo pačiu kerta ugniai atsparias konstrukcijas, į šalia esančias priešgaisrines patalpas. Tai ypač sudėtingas, pilnai išvystyto gaisro temperatūros scenarijaus bandymas, todėl šie kanalai gali turėti dvigubą paskirtį ir tuo pačiu gali veikti kaip ortakiai.

Dūmų šalinimo kanalams keliami itin griežti reikalavimai – bandymai atliekami pagal standarto LST EN 1366-8 reikalavimus. Kanalais tampa ugniai atsparūs ortakiai, išlaikę papildomą bandymą prie padidinto 500Pa neigiamo slėgio. Dūmų šalinimo kanalai skirti “dirbti” esant itin dideliems neigiamiems slėgiams (iki -1500Pa), todėl, dažniausiai būna reikalingas papildomas ortakių išorinis ir/arba vidinis sutvirtinimas. Leistinas maksimalus slėgis visada nurodomas ortakio klasifikacijoje.

Kaip ir priešgaisrinių ortakių atveju, Lietuvos Respublikos norminiuose dokumentuose ugniai atsparumo reikalavimai pateikiami minutėmis, nenurodant pilno žymėjimo. Projektinėje dokumentacijoje gi turi būti pateikiamas pilna klasifikacija, t.y.:

 • EI60 (ho ve) S 1000 multi.
 • EI60 – kanalo ugniai atsparumo laikas minutėmis (60min);
 • ho, ve – kanalas skirtas dūmų šalinimui horizontalioje ir vertikalioje padėtyse;
 • 1000 – leistinas maksimalus slėgis, Paskaliais (1000Pa). Papildomi skaičiai (500, 1000 arba 1500) rodo tinkamumą naudoti iki skaičiais nurodyto viršslėgio dydžio.
 • S – kanalas sandarus dūmams;
 • multi – dūmų šalinimo kanalas, galintis kirsti ugniasienes ir eiti per skirtingas priešgaisrines patalpas;
 • single – dūmų šalinimo kanalas galintis šakotis tik vienoje priešgaisrinėje patalpoje.

Dabar matome kaip svarbu atskirti jog atsparus ugniai ortakis ir dūmų šalinimo kanalas tai dvi skirtingos apsauginės pastato sistemos.

Taip pat svarbu, kad dūmų šalinimo kanalai būtų naudojami pagal paskirtį ir nemaišyti tų kurie gali kirsti skirtingas priešgaisrines patalpas su tais, kurie turi išlikti vienoje, ugniai atspariomis konstrukcijomis atskirtoje, patalpoje. Jų sumaišymas gali privesti prie tragiškų pasekmių. Juk dažniausiai žudo ne ugnis, o dūmas.

Šiuo metu Lietuvoje tik vienas gamintojas turi sertifikuotus ortakius, „single“ ir „multi“ dūmų šalinimo kanalus. Tai Promat International GmbH. Rasite juos tinkalapyje www.promat.lt

© Visos teisės saugomos UAB "Fogo". Sprendimas: www.digitaltouch.lt