Vėdinimo ir dūmų šalinimo sistema požeminiuose garažuose.

Vėdinimo ir dūmų šalinimo sistema požeminiuose garažuose.

Šiuo metu Lietuvoje netyla diskusijos dėl naujos Jet Thrust sistemos. Ji skirta vėdinimui, taip pat gaisro dūmų ir dujų šalinimui, nenaudojant ortakių. Teko dalyvauti išbandymuose vadinamuoju “balto dūmo” būdu, (šį dūmų šalinimo sistemų patikrinimo metodą apžvelgsiu kituose SA numeriuose) ne vienose statybose Lenkijoje. Sistemos projektavimas prasideda naudojant sertifikuotas CFD (computational fluid dynamics) programas. Jet Thrust projektavimas daug greitesnis, garažas tampa erdvesnis, nebereikia palubėse išvedžioti sudėtingo vėdinimo ir dūmų šalinimo ortakių tinklo.

Srautinė oro ventiliacija puikiai sprendžia higienines oro kokybės problemas sėkmingai šalinant susidariusį anglies monoksido kiekį požeminiame garaže. Efektyviai šalinamos ir dujomis varomų automobilių dujos. Kai šalyje, kas penktas automobilis varomas dujomis neracionalu apriboti jų įvažiavimą į požemines saugyklas (iškabinant užrašus ir ženklus), tuo labiau, kad užtikrinti to kontrolę šiai dienai beveik neįmanoma ir nepraktikuojama.

Kaip ir įprastinis ortakių tinklas, Jet Thrust turi mažai įtakos žmonių evakuacijos pagerinimui. Tačiau ypač didelę pagalbą jos teikia kritinės temperatūros šalinimui ir ugniagesių darbui, palengvindamos priėjimą prie gaisro židinio iš pavėjui esančios pusės. Karštos dujos ir dūmai yra išretinami, kas gerina matomumą ir didina saugą, gaisras užgesinamas gerokai greičiau.

 

Kodėl norėjau Jums apžvelgti Jet Thrust technologiją? Srautinė sistema, nesigilinant į paminėtus aspektus teisingai ir efektyviai veiklai reikalauja didelių, nesuskirstytų gaisrinėmis pertvaromis erdvių. Ką tai reiškia? Brangių priešgaisrinių pertvarų, vartų ir durų eliminavimą.

Turint omenyje reglamentuojamus gaisrinio skyriaus dydžius, atsiranda poreikis kreiptis į Priešgaisrinės apsaugos ir gelbėjimo departamento Techninę komisiją dėl leidimo projektuoti ir įgyvendinti tokio tipo sistemą. Praktika tam jau yra – du statiniai Lietuvoje gavo leidimus.

Privalau įspėti jog projektuojant Jet Thrust galima pasiekti nemažo kaštų mažinimo, tačiau privaloma prisiimti pilną atsakomybę už gaisro kilusio požeminėje automobilių saugykloje padarinius ir tiksliai apskaičiuoti galimo gaisro galią.

Picture1

Kas ypač įdomu, kaimyninėje Lenkijoje vyksta diskusijos dėl Jet Thrust sistemos ir stacionarios gaisro gesinimo sistemos (SGGS) bendro veikimo. Vyrauja dvi nuomonės. Iš vienos pusės dėl to, kad aktyvus temperatūros šalinimas nevisada sužadina SGGS, iš kitos – sprinklerių atšaldomas dūmas trukdo teisingai veikti srautinei sistemai, kadangi jis pradeda slinkti pažeme. Lenkijoje jau daugiau kaip 8 objektuose leista atsisakyti SGGS, kai naudojama Jet Thrust technologija.

Negaliu neigti tokio sprendimo, ypač kai ši sistema naudojama po dideliais visuomeninės paskirties statiniais, kur plačiame garaže evakuacijos kelių pasirinkimas yra gana didelis. Tačiau kai turime daugiau nei -4 aukštus po daugiaaukščiais ofisiniais ar gyvenamaisiais pastatais, kai turime tik dvi evakuacines laiptines, verta ypač atsargiai vertinti SGGS atsisakymo galimybę.

Manau ši sistema yra atvira gaisrinės saugos specialistų diskusijai, kadangi pasitelkus CFD modeliavimo galimybes patikriname kaip gaisras įtakoja žmonių evakuaciją, konkretaus statinio atsparumą ugniai ir ugniagesių saugų darbą.

Straipsnis leidinyje: http://fogo.lt/get.php?f.374

© Visos teisės saugomos 2016 UAB "Fogo" sprendimas Thatsme.lt