Elektros kabelių priešgaisrinė apsauga.

Elektros kabelių priešgaisrinė apsauga.

Elektros kabelių apsaugos išbandomos pagal labai platų bandymo standartų spektrą: IEC, LST EN, LST EN ISO ir t.t. Kaip apsaugoti kabelius parenkant teisingą sistemą, tinkamą prižiūrinčioms instancijoms?

Atsako gaisrinės saugos inžinierius Martynas Matulevičius.

Elektros kabelius nuo gaisro galima apsaugoti norint:

Išvengti liepsnos plitimo jų paviršiumi;

Išvengti elektros energijos nutrūkimo gaisro metu;

Šiuo metu reglamentas STR 2.01.04. “Gaisrinė sauga. Pagrindiniai reikalavimai.” nurodo šias degumo klases Aca, B1ca, B2ca, Cca, Dca, Eca, Fca. Iki šiol dažniausiai sutinkamas kabelių žymėjimas nusakydavo jų atsparumą ugniai kaip vientisumo kriterijaus išlaikymą gaisro metu E 30 ÷ 90.

Elektros kabelius galima apsaugoti šiomis priemonėmis:

Padengiant kabelius ir jų lovius priešgaisrine išsipučiančia danga (dažais);

Uždarant elektros kabelių lovius priešgaisrinėmis plokštėmis;

Uždarant elektros kabelių lovius priešgaisriniais audiniais;

Įrengiant priešgaisrines lubas po elektros kabelių loviais.

Mano išvardintos apsaugos sistemos dažniausiai naudojamos tada, kai sumontuotų kabelių degumo klasė neatitinka STR’ų ar EĮĮ taisyklių reikalavimų.

Priešgaisrinės dangos skirtos elektros kabelių apsaugai dažniausiai yra skiediklio pagrindu. Tačiau rinkoje atsirado nauja – abliatyvioji danga (pvz: KBS Coating, Promastop Typ E). Tai vandeniui ir atmosferos poveikiui atspari priešgaisrinė danga. Šio tipo dangos priešgaisrinė apsauga gaisro metu yra pagrįsta endoterminėmis reakcijomis. Jos sudėtyje yra cheminė medžiaga kurioje esant aukštai temperatūrai vyksta cheminiai bei fiziniai pokyčiai lydimi padengtų kabelių aušinimo efekto. Tuo pat metu danga išskiria dujas, kuri pasižymi gana stipriu liepsnos gesinimu, ribojančiu gaisro plitimą. Po gaisro iš dangos lieka porėta neorganinė medžiaga. Abliatyvioji danga puikiai sustabdo ugnies plitimą vertikalia ir horizontalia kabelių paklojimo kryptimis, prailgina elektros grandinės veikimo laiką gaisro metu bei neįtakoja kabelių srovės pralaidumo charakteristikų eksploatacijos metu. Priešgaisrinė danga yra laidesnė šilumai nei PVC danga, padengus kabelių pluoštą priešgaisrine danga kabelių pluošto sąlyčio plotas su aplinka padidėja dėl pačios dangos ir dangos paviršiaus mikrobanguotumo, šiuos aplinkybės lemia „radiatoriaus“ efektą, papildomai aušinantį kabelius ir užtikrinantį kabelių elektros charakteristikų pastovumą. Pavyzdžiui “KBS Coating” deguonies ribinis kiekis LOI yra 100, danga yra atspari vandeniu, atmosferos poveikiams bei UV spinduliams. Testais yra patvirtintas dangos 25 – metų ilgaamžiškumas, kurio metu nesikeičia dangos priešgaisrinės apsaugos savybės.

Panaudojus abliatyvias dangas galima užtikrinti A degumo kategoriją kabeliams pagal IEC 60332-3-22 standartą, užtikrinti 52 min. elektros gradinės veiklą gaisro metu pagal IEC 60331-11 standartą, kabelį veikiant 750 laipsnių C temperatūrai ir užtikrinti 38 min. elektros gradinės veiklą gaisro metu pagal IEC 60331-11 standartą, kabelį veikiant 1100 laipsnių C temperatūrai.

Priešgaisrinės plokštės, gaminamos kalcio silikato pagrindu (pvz. Promatect LS) apsaugo uždarytus kabelius nuo viduje kilusio gaisro prasidėjusio pvz. nuo trumpo elektros jungimo ir nuo gaisro prasidėjusio patalpoje. Viduje kilęs gaisras gęsta nuo deguonies stygiaus, o tuo pačiu iš “tunelio” neišsiveržia toksiški gaisro produktai: nuodingos dujos ir dūmai. Ši priešgaisrinė sistema išbandyta pagal standarto LST EN 1366-5 “Inžinerinių tinklų įrenginių atsparumo ugniai bandymai. 5 dalis. Instaliavimo įrangos kanalai ir šachtos” reikalavimus. O atsparumas ugniai EI 60 nustatytas pasitelkiant standartą LST EN 13501-2.

Priešgaisriniai audiniai (pvz. Hapuflam, G+H), kaip ir plokštės visiškai uždengia kabelius ir jų lovelius. Viduje prasidėjęs gaisras išlydo stiklo audinį padengtą priešgaisrine danga ir netekęs deguonies prieigos gęsta. Ne taip efektyviai kaip plokštės, tačiau audiniai saugo ir nuo išorės gaisro, kilusio kažkur patalpoje, sėkmingai užtikrindami elektros energijos tiekimą saugomais kabeliais iki 120 minučių. Priešgaisrinis audinys Hapuflam užtikrinta standarto IEC 60331-21 reikalavimus.

Išvada trumpa ir paprasta: ergonomiškiausias sprendimas elektros kabelius padengti abliatyvia išsipučiančia priešgaisrine danga. Siekiant maksimalios apsaugos (pvz. tranzitiniams el kabeliams požeminėse automobilių saugyklose) privaloma panaudoti ugniai atsparių plokščių sistemas.

Picture1 Picture2

© Visos teisės saugomos 2016 UAB "Fogo" sprendimas Thatsme.lt