DŪMŲ ŠALINIMO KANALAI

Kanalas – ortakis, skirtas dūmams, dujoms šalinti iš pastato. Dūmų šalinimo kanalai yra sudėtinė dūmų ir šilumos kontrolės sistemų dalis. Paskirtis – užtikrinti dūmų ir karštų dujų ištraukimą iš degančios patalpos ir/arba dūmų šalinimą po gaisro. Dūmų šalinimo kanalai taip pat gali būti naudojami viršslėgiui sudaryti neuždūmijamuose patalpose ir kaip kombinuota sistema skirta dūmui šalinimui ir patalpų vėdinimui.

Kanalai formuojami iš A1 degumo klasės statybos produktų (skardos padengtos izoliacija, kalcio silikato arba alternatyvių plokščių). Kanalų izoliacijai naudojama ne žemesnės kaip A2-s1, d0 degumo klasės statybos produktai. Kanalai taip pat gali būti formuojami iš A1 degumo klasės sausos statybos produktų (kalcio silikato arba alternatyvių sertifikuotų plokščių) nenaudojant papildomos izoliacijos.

Klasifikavimas

Dūmų šalinimo kanalų bandymai privalo būti atlikti pagal standarto LST EN 1366-8 “Inžinerinių tinklų įrenginių atsparumo ugniai bandymai. 8 dalis. Dūmų ištraukimo kanalai”,
o klasifikuojami pagal standarto LST EN 13501-4 “Statybos gaminių ir pastato elementų klasifikavimas pagal atsparumą ugniai. 4 dalis. Klasifikavimas pagal dūmų kontrolės sistemų komponentų atsparumo ugniai bandymų duomenis.

Atsparumas ugniai, pavyzdžiui: EI60 (ho ve) S 1000 multi:

EI60 – kanalo ugniai atsparumo laikas minutėmis (60min);
ho, ve – kanalas skirtas dūmų šalinimui horizontalioje ir(arba) vertikalioje padėtyse;
1000 – leistinas maksimalus slėgis, Paskaliais (1000Pa). Papildomi skaičiai (500, 1000 arba 1500) rodo tinkamumą naudoti iki skaičiais nurodyto viršslėgio dydžio.
S – kanalas sandarus dūmams;
multi – dūmų šalinimo kanalas, galintis kirsti ugniasienes ir eiti per skirtingas priešgaisrines patalpas.

SERTIFIKUOTI UGNIAI ATSPARŪS ORTAKIAI / SKARDINIŲ ORTAKIŲ PRIEŠGAISRINĖ APSAUGA

Ortakis – takas orui tiekti ar išleisti. Ugniai atspariu ortakiu oras tiekiamas įvairioms pastato patalpoms. Galimas ir viršslėgio tiekimas ortakis. Ortakiai numatomi suformuoti iš A1 degumo klasės statybos produktų bendrosios apykaitos ortakių tranzitinėse dalyse, kolektoriuose, oro kondicionavimo, šildymo oru sistemose.

Priešgaisriniai reikalavimai ventiliacijos kanalams (ortakiams) susiję su ugnies elgsena ir pastate naudojamomis statybinėmis medžiagomis. Apsisaugoti nuo ugnies plitimo į kitus aukštus ar patalpas, laiptines ar koridorius galima tik tada, jei pastato statybos produktai ir inžinerinių sistemų komponentai atitinka suprojektuotą atsparumą ugniai. Įprasti plieno lakštų ventiliacijos (oro tiekimo) kanalai neatitinka gaisrinės saugos reikalavimų, greitai įkaista ir deformuojasi, todėl negali apsaugoti nuo ugnies ir dūmų plitimo pastate.
Reikia atskirti dvi sistemas – plieno lakštų ortakius nuo ugnies saugančiomis plokštėmis PROMATECT® ir ugniai atsparius ortakius pagamintus iš PROMATECT® plokščių.

Paprastai, sumontuoti plieno lakštų ventiliacijos kanalai (ortakiai) padengiami apsauginiu sluoksniu (mineralinės vatos dembliais ar plokštėmis). Ekonomiškesnis sprendimas – naudoti iš PROMATECT® plokščių pagamintus ugniai atsparius ortakius. Juos galima montuoti ir kaip sistemą iš trijų pusių tvirtinamą prie pat gelžbetoninių lubų

Apsisaugoti nuo ugnies plitimo į kitus aukštus ar patalpas, laiptines ar koridorius galima tik tada, jei pastato medžiagos ir komponentai atitinka atsparumo ugniai klasifikaciją. Įprasti plieno lakštų ventiliacijos kanalai neatitinka gaisrinės saugos reikalavimų, greitai įkaista ir deformuojasi, todėl negali apsaugoti nuo ugnies ir dūmų plitimo.
Ekonomiškas sprendimas – naudoti iš PROMATECT® Ls plokščių pagamintus ventiliacijos kanalus.

Tranzitiniai ortakiai, esantys už aptarnaujamo aukšto, ar patalpos, atskirtos priešgaisrinėmis atitvaromis, projektuojami ne žemesnio kaip EI 30 atsparumo ugniai arba atskiriami ugnies vožtuvais atsižvelgiant į kertamos sienos atsparumą ugniai. Tranzitinių ortakių ir sienų, perdangų, pertvarų susikirtimo vietas (susidariusias angas) būtina užpildyti statybos produktais (priešgaisrinėmis sistemomis), nesumažinant kertamos konstrukcijos normuojamo atsparumo ugniai. Ortakių izoliacijai naudojami ne žemesnės kaip A2-s1, d0 degumo klasės statybos produktai.

Priešdūminėse tiekiamosiose vėdinimo sistemose ortakiai įrengiami iš ne žemesnės kaip A2-s1, d0 degumo klasės statybos produktų, ne mažesnio kaip EI 30 atsparumo ugniai. Lauko oro imamosios angos įrengiamos ne arčiau kaip 5m nuo dūmų išmetimo angų. Tranzitinius ortakius (išskyrus tiekiamojo priešdūminio vėdinimo) draudžiama tiesti laiptinėse. Angos aplink ortakį ar ugnies vožtuvą sandarinamos priešgaisrinio sandarinimo sistemomis užtikrinančiomis ne žemesnį ugniai atsparumą už kertamos priešgaisrinės pertvaros. Ortakiai nedūmų šalinimo sistemos dalis.

Privalumai: didesni nei konkurentų ortakių dydžiai; vientisa konstrukcija; stabilūs matmenys ir atsparumas drėgmei; mažas sienelių storis; lengva supjaustyti; lengva konstrukcija; lygus paviršius, galimybė formuoti ortakį iš 3 pusių.

Klasifikavimas
Ugniai atsparių ortakių bandymai privalo būti atlikti pagal standarto LST EN 1366-1 “Inžinerinių tinklų įrenginių atsparumo ugniai bandymai. 1 dalis. Kanalai (Ortakiai)”, o klasifikuojami pagal standarto LST EN 13501-3 “ 3 dalis.

Atsparumas ugniai EI 30 – EI 180

Ventiliacijos ir dūmų šalinimo ortakių apsauga Fogo
Ventiliacijos ir dūmų šalinimo ortakių apsauga Fogo
Ventiliacijos ir dūmų šalinimo ortakių apsauga Fogo
Priešgaisriniai kanalai ortakiams Fogo

Srautinė vėdinimo, dūmų šalinimo sistema JET FAN

Vis didėjant miesto plotų užimtumui žmonės perkelia daug infrastruktūrinių projektų po žeme. Statoma daug tunelių, ypatingai dau požeminių garažų.

Dūmų šalinimo sistema JetFan labai universali – pašalinanti iš garažo kenksmingų dujų (pvz. CO), garų perteklių, o kilus gaisrui, tampa ypač veiksminga dūmų ir karščio šalinimo sistema.

Garaže, kartu su ventiliatoriais įtaisomi, CO dujų, dūmų ir oro kokybės detektoriai. Nuo jų priklauso kokiu režimu veiks ašiniai ventiliatoriai JetFan.

Gaisro atveju JetFan sistema įsijungia ir pradeda veikti pilnu savo suprojektuotu pajėgumu. Šios sistemos užduotis neleisti dūmams sklisti po visą patalpą ir taip trikdyti žmonių evakuaciją. Dūmai nukreipiami link galinių, sienose įmontuotų, ištraukimo ventiliatorių kur jie galutinai palieka gaisro apimtas patalpas. Tokiu atveju, iš pavėjui esančios pusės, daug greičiau vyksta žmonių evakuacija ir gaisro gesinimo darbai.

Ši sistema ekonomiškesnė (eksploatacijos kaštai beveik 50% mažesni už ortakių). Sutaupoma laiko projektuojant ir montuojant. Atsisakius tiesti sudėtingus ortakius tinklus, atsirado galimybė sumažinti patalpos aukštį.

Suprojektavus JetFan sistemą požeminiame garaže, jos veikimas tikrinamas CFD (Computational Fluid Dynamics) metodu. Beto šios sistemos panaudojimas suteikia teisę atsisakyti patalpoje automatinės gaisro gesinimo sistemos (t.y. sprinklerių).

dūmų šalinimo sistema JetFan Fogo
dūmų šalinimo sistema JetFan Fogo
dūmų šalinimo sistema JetFan Fogo
dūmų šalinimo sistema JetFan Fogo

© Visos teisės saugomos UAB "Fogo". Sprendimas: www.digitaltouch.lt