Inžinerinių komunikacijų kertamos angos

Priešgaisrnio angų sandarinimo sistemos tikslas – neleisti ugniai ir toksiškiems dūmams plisti iš vienos patalpos į kitą, įvairių komunikacijų (vamzdžiais ir kabeliais) paviršiumi ar įvadų ertmėmis.

Galiojančios normos reglamentuoja jog kirsdamos statinio konstrukcijas inžinerinės komunikacijos negali sumažinti jų atsparumo ugniai. Deja komunikacijoms tiesti konstrukcijose daromos angos, kurias vėliau privaloma užsandarinti priešgaisrinio sandarinimo sistemomis Šių sistemų atsparumas ugniai turi būti lygus kertamos konstrukcijos atsparumui ugniai. Nesvarbu ar konstrukcija vertikali, ar horizontali. Sistemos privalo turėti atitikties sertifikatus, europinius techninius liudijimus, eksploatuojamų savybių deklaracijas.

Priešgaisrinio komunikacinių angų sandarinimo sistemų bandymai atliekami pagal standarto LST EN 1366-3 reikalavimus.

Plastikinių vamzdžių priešgaisrinis sandarinimas

Degių, plastikinių vamzdžių kertamas angas privaloma užsandarinti priešgaisrinėmis sistemomis. Nudegęs vamzdis sudaro erdvę dūmų ir gaisro plitimui. To prevencijai, ant plastikinio vamzdžio korpuso užmaunama priešgaisrinė mova. Gaisro metu temperatūros veikiama mova putoja, plečiasi, sulaužo vamzdį ir pilnai užsandarina angą (ugnies vožtuvo principas).

Svarbu atminti jog prie sumontuojant movą ant plastikinio vamzdžio privaloma pirma užsandarinti pačią angą. Geriausia tą atlikti vadinamaja “kietaja” Sistema, t.y. priešgaisrinio cemento “mortar” pagalba.

A1__
A1_
A111_
A1111

Nedegių vamzdžių priešgaisrinis sandarinimas

Nedegūs vamzdžiai turi savybę plėstis/trauktis, dėl temperatūrų skirtumo išskirti kondensatą, todėl sandarinami elastiška, tampria priešgaisrine sistema. Ji netrūkinėja ir netrupa. Esant poreikiui galime pasiūlyti priešgasirinę sistemą kuri turi papildomai nuostabias hidroizoliacines savybes,

Beje šios sistemos naudojamos statinių temperatūrinėse deformacinėse sandūrose, priešgaisrinių durų bei stiklinių pertvarų rėmų priešgaisriniam sandarinimui.

FB-mix-wall
Form Plug-pipe & cable tray-2
MG-pipe-wall-1
OLYMPUS DIGITAL CAMERA

Nedegių vamzdžių su degia izoliacija priešgaisrinis sandarinimas

Nedegūs vamzdžiai naudojami ypač šaltų arba karštų skysčių transportavimui. Temperatūriniams nuostoliams riboti naudojama stora termoizoliacinė (pvz, Caflex), ypač degi medžiaga. Tam, kad gaisro plitimas jos paviršiumi būtų sustabdytas, ant šios izoliacijos montuojama speciali iųsipučianti priešgaisrinė juosta “brandschutzbandage”. Puikus naujas, inovatyvus sprendimas ypač vertinamas gaisro rizikos auditorių ir priešgaisrinės priežiūros inspektorių.

23148_APC_830x515
34751_APC_830x515
A3_
A3

Ortakių priešgaisrinis sandarinimas

Ortakiai su arba be izoliacijos ypač dažnai kerta statybines konstrukcijas, turinčias suprojektuotą atsparumą ugniai.

12317_APC_830x515
pipe acrylic

Elektros kabelių priešgaisrinis sandarinimas

Dažniausia gaisrų kilimo priežastis tai neatsargus žmonių elgesys su ugnimi. Antra – techniniai nesklandumai su elektros įranga. Elektros kabeliai tai viena jautriausių statinio inžinerinių komunikacijų kurios apaugai taupyti nepatartina. Gaisrinės saugos reikalavimai nurodo jog  inžinerinėms komunikacijoms, t.y. šiuo atveju elektros kabeliams kertant statybinę konstrukciją (sieną, pertvarą, perdangą ar denginį), konstrukcijos atsparumas ugniai yra pažeidžiamas. Norint jį atstatyti, angos privalo būti užsandarinamos ugniai atspariomis, išsipučiančiomis sandarinimo sistemomis. Seniau, užsandarinus elektros kabelius, privaloma buvo papildomai, daugiau nei 300 mm atstumu nuo konstrukcijos, nudažyti specialiais kabeliams skirtais išsipučiančiais dažais. Dabar tai daroma nevisada. Privaloma įdėmiai skaityti sandarinimo sistemos atitikties dokumentus.

05.
AB+CSP-cable tray-wall-4
E&M penetration
PBN06

Sudėtingų angų priešgaisrinis sandarinimas

Sudėtingomis angomis vadinamos tos angos, kurias kerta dviejų ir daugiau rūšių inžinerinės komunikacijos. Tai ypač dažnas statybose. Neretai, žinant jog sieną ar oerdangą turi kirtsi ir vamzdyna, ir elektros kabeliai, yra padaroma viena anga. Neretai tokias angas kerta dar ir ortakiai. Rodos, kame problema.. Deja tokias angas galima sandarinti tik sudėtingoms angoms skirtomis priešgaisrinio sandarinimo sistemomis.

Gaisrinės saugos projektavimo reikalavimai šiuo atveju labia griežti. Komunikacijas galima sandarinti tik tam tikrai rūšiai skirtomis priemonėmis (sistemomis).

AB+CSP-cable tray-wall-4
E&M penetration

Vibruojančių inžinerinių komunikacijų priešgaisrinis sandarinimas

Sudėtingomis angomis vadinamos tos angos, kurias kerta dviejų ir daugiau rūšių inžinerinės komunikacijos. Tai ypač dažnas statybose. Neretai, žinant jog sieną ar oerdangą turi kirtsi ir vamzdyna, ir elektros kabeliai, yra padaroma viena anga. Neretai tokias angas kerta dar ir ortakiai. Rodos, kame problema.. Deja tokias angas galima sandarinti tik sudėtingoms angoms skirtomis priešgaisrinio sandarinimo sistemomis.

Konstrukcinės sandūros

Statybose dažnai pasitaiko, kad sienos iš plytų ar blokelių negali pasiekti lubų. Dažnai yra paliekami maži, kelių centimetrų pločio tarpai.Konstrukcijos atsparumas ugniai REI, EI ar E tokiu atveju yra neužtikrinamas. Užduočiai pilnai išpildyti privaloma tokias linijines sandūras užsandandarinti seritifkuotomis priešgaisrinio sandarinimo sistemomis

Šių konstrukcinių linijinių sandūrų priešgaisrinio sandarinimo sistemų bandymai atliekami pagal standarto LST EN 1366-4 reikalavimus.

linijines tustumines 1
Fyrestrip floor
I 3     030
19516_APC_830x515

Temperatūrinės, deformacinės siūlės

Kiekviename didesniame pastate būtinai įrengiamos temperatūrinės siūlės, kurios sujungia atskiras pastato dalis. Siekiant išvengti įtrūkimų, šios siūlės turi sumažinti išsiplėtimus ir deformacijas bei apsaugoti nuo ugnies poveikio. Deformacinės temperatūrinės siūlės turi tendenciją judėti visomis kryptimis, tiek horizontaliai, tiek vertikaliai, todėl sandarinant šias sandūras tenka naudoti aukšto elastingumo, tamprias priešgaisrinio sandarinimo sistemas. Pagal situaciją galima panaudoti jau pagamintas specialias kempines – tarpines arba naudoti vietoje paruošiamas sisitemas. Maksimalus atsparumas ugniai EI 180.

12296_APC_830x515
AN-joint-partition-1side
AS-joint-floor
CP%20601s%201_app_APC_830x515

Fasado tarpų sandarinimas

Statant vis daugiau stiklinių fasadų atsiranda problemų sandarinant linijines – tuštumines fasado angas palei statinio perimetrą.

Iki šiol Lietuvoje nebuvo sertifikuotų sistemų kurių tamprumas, elastingumas siektų net 50%.

Su šia sistema FOGO sandarina tiek horizontalias, tiek vertikalias angas reikalaujančias itin aukšto elastingumo, tamprumo ir atsparumo ugniai (iki EI 180).

34429_APC_830x515
34430_APC_830x515
L00004307_V2_APC_830x515
mineral wool

Trapecinių angų sandarinimas

Statant vis daugiau stiklinių fasadų atsiranda problemų sandarinant linijines – tuštumines

© Visos teisės saugomos 2016 UAB "Fogo" sprendimas Thatsme.lt